สักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ: เสริมอำนาจ ป้องกันภัยอันตราย

สักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ

สักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ เทพผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทั้งปวง กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ผู้คนต่างนิยมสักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเสริมดวง เสริมอำนาจ บารมี ป้องกันภัยอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย และเรียกเงินทอง โชคลาภ บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับความหมายของยันต์ ผู้หญิงสักได้ไหม และข้อดีของลายยันต์

ความหมายของยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ

ยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ มีรายละเอียดลายยันต์ ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นรูป ท้าวเวสสุวรรณ ยืนถือกระบอง ประทับบนฐานบัว โดยรอบมีอักขระเลขยันต์และลวดลายมงคลต่างๆ ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

รูปลายสัก ท้าวเวสสุวรรณ

สัญลักษณ์และองค์ประกอบ

 1. ท้าวเวสสุวรรณเทพผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทั้งปวง เป็นผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ ป้องกันภัยอันตราย
 2. กระบอง อาวุธประจำกาย ท้าวเวสสุวรรณ ไว้สำหรับปราบปรามศัตรูและสิ่งชั่วร้าย
 3. ฐานบัว สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง
 4. อักขระเลขยันต์ คาถาอาคมต่างๆ ที่มีความหมายมงคล เช่น เมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย
 5. ลวดลายมงคล เช่น ลายกงจักร ลายนาค ลายเทพพนม สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ และความสำเร็จ

ความหมายมงคล

 • เสริมดวง เสริมอำนาจ บารมี
 • ป้องกันภัยอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย
 • เรียกเงินทอง โชคลาภ
 • คุ้มครองครอบครัว ธุรกิจ
 • เมตตามหานิยม

พุทธคุณ

 • ป้องกันภยันตราย: คุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น
 • แคล้วคลาดปลอดภัย: เดินทางปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ
 • เมตตามหานิยม: เป็นที่รักใคร่ เมตตา มหาเสน่ห์
 • โชคลาภ: เรียกเงินทอง โชคลาภ วาสนา
 • มั่งคั่งร่ำรวย: ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ: ความหมายของยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลายสักและอาจารย์สัก

ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ ดีอย่างไร?

การสักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ หลายคนเชื่อกันว่าสามารถเสริมดวงชะตา ป้องกันอันตราย และเรียกเงินทองได้ ซึ่งข้อดีต่างๆ พอจะสรุปได้ดังนี้

 1. เสริมดวงด้านไหน? ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ มีความเชื่อว่าเสริมดวงชะตา เสริมอำนาจ บารมี คุ้มครองป้องกันภัยอันตราย แคล้วคลาดปลอดภัย และมีเมตตามหานิยม เป็นที่รักใคร่ เมตตา อีกทั้งยังเสริมความมั่งคั่งร่ำรวย ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง
 2. ป้องกันภัยอันตราย ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทั้งปวง มีอำนาจมาก ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ เชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้ เช่น ป้องกันภูติผีปีศาจ คุณไสย มนต์ดำ ศัตรู คู่แข่ง และป้องกันอุบัติเหตุ แคล้วคลาดปลอดภัย
 3. เรียกเงินทอง ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งโชคลาภ เชื่อกันว่าช่วยเรียกเงินทอง โชคลาภ วาสนา ค้าขายร่ำรวย ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง มีกินมีใช้ ไม่ขัดสน และประสบความสำเร็จในชีวิต

ผู้หญิงสักได้ไหม?

ผู้หญิงสักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพที่ไม่จำกัดเพศ ผู้หญิงสามารถบูชาและสักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ เพื่อเสริมดวง เสริมอำนาจ บารมี ป้องกันภัยอันตราย เรียกเงินทอง โชคลาภ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงควรเลือกลายสักที่เหมาะสมกับเพศ เช่น ลายที่มีความอ่อนหวาน ประณีต หรือลายที่มีขนาดเล็ก

ข้อควรระวัง สำหรับผู้หญิงที่สักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณ

 • เลือกอาจารย์สัก ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีศีลธรรม
 • เลือกลายสัก ที่เหมาะสมกับเพศ
 • ปฏิบัติตน อยู่ในศีลธรรม

คาถาบูชา และข้อควรปฎิบัติ

คาถาบูชา และข้อควรปฏิบัติหลังจากสักยันต์ ท้าวเวสสุวรรณแล้ว มีดังนี้

คาถาบูชา

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ตั้งจิตอธิษฐาน บูชา ท้าวเวสสุวรรณ ด้วยความศรัทธา อย่างจริงใจ
 2. ทำบุญ ใส่บาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ บ่อยๆตามความสามารถที่ทำได้
 3. รักษาศีล 5 อย่างเคร่งครัด
 4. เว้นจากอบายมุข
 5. ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี